Kort verhaal ‘De walvis.

Uitgegeven door boekhandel Het paard van Troje te Goes en aldaar verkrijgbaar’